Patent to nie tylko prestiż, ale i realna ochrona.

Nie tylko patentem ochronisz swoje rozwiązanie.

Musisz wiedzieć, że patent na wynalazek to nie jedyny sposób na prawną ochronę Twojego pomysłu. Do dyspozycji masz szereg różnych narzędzi. Część z nich jest bezpłatna, za część będziesz musiał uiścić pewne opłaty urzędowe. Patent na wynalazek należy do tych drugich. To, jaki sposób ochrony finalnie wybierzesz, w dużej mierze zależy od samego pomysłu.

Jeśli Twoje rozwiązanie jest wynalazkiem, to niewątpliwie patent da Ci najsilniejszą ochronę.

Zanim jednak zgłosisz się do Urzędu Patentowego, musisz przygotować się na długą i dość skomplikowaną procedurę. Możesz jednak ułatwić sobie życie i skorzystać z usług rzecznika patentowego, który przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty. Będzie też pilnował twojej sprawy jako pełnomocnik. Pamiętaj, że tylko rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym w sprawach zastrzegania wynalazków i wzorów użytkowych.

Zobacz również:

Wynalazek? Patent? Co to takiego?

Czy wiesz, co to jest patent? To prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy. Obowiązuje ono przez określony czas, maksymalnie przez 20 lat. Ochrona obejmuje terytorium państwa lub państw, w zależności od tego, gdzie ten patent obowiązuje. 

W polskim prawie nie ma definicji wynalazku. Ustawa wymienia natomiast wymogi, jakie musi on spełniać. Te kryteria to:

 1. nowość;
 2. poziom wynalazczy;
 3. musi rozwiązywać jakiś problem;
 4. charakter techniczny;
 5. musi nadawać się do przemysłowego stosowania.

Zasada nowości jest prosta. Nie możesz nigdzie ujawnić swojego wynalazku przed zgłoszeniem go do ochrony. To odnosi się zarówno do internetu, jak i branżowych czasopism. Jeśli musisz z kimś konsultować swój pomysł, to wcześniej podpisz z nim umowę o poufności.

Kiedy Twój wynalazek będzie miał poziom wynalazczy? Wtedy, gdy nie będzie w sposób oczywisty wynikał z aktualnego stanu techniki. Inaczej mówiąc dla specjalisty, takie rozwiązanie nie może być banalne.

Wynalazek musi rozwiązywać jakiś problem, zwiększać efektywność jakiegoś urządzenia bądź zaspokajać konkretną potrzebę społeczną. Wcale nie musisz wymyślać bardzo skomplikowanej maszyny. Bardzo często wynalazki to stosunkowo proste rozwiązania ale wyraźnie ułatwiające życie.

Charakter techniczny twojego wynalazku oznacza, że musi on w jakiś sposób oddziaływać na materię. Twój pomysł musi też nadawać się do przemysłowego stosowania oraz gwarantować powtarzalność. Nie może być czysto teoretyczny jak np. silniki na antymaterię w filmie „Star Trek”. Musi też dawać takie rezultaty, jakie opisałeś w zgłoszeniu, czyli działać.

Co nie jest uznawane za wynalazek?

Ustawodawca wskazał także, czego nie uda Ci się opatentować. Ogólnie wyłączenia można podzielić na dwa typy. Pierwsze to rozwiązania, które nie są wynalazkami. Drugi typ to wynalazki, które nie zostaną opatentowane dla ochrony interesu publicznego.

Prawo nie uznaje za wynalazek:

 1. odkryć naukowych;
 2. teorii naukowych i metod matematycznych;
 3. wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 4. planów, zasad i metod dot. działalności umysłowej lub gospodarczej i gier;
 5. wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 6. programów komputerowych;
 7. sposobu przedstawiania informacji.

Co jest wyłączone przez prawo z możliwości patentowania?

 1. rozwiązania, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 2. odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz biologiczne sposoby ich hodowli;
 3. sposób leczenia ludzi i zwierząt oraz sposób diagnostyki. 

Jakie korzyści daje prawo patentowe?

Przede wszystkim patent daje Ci przewagę nad konkurencją. To jest powód, dla którego firmy starają się zastrzegać wszystko to, co ma dla nich potencjał biznesowy. Mając patent, dysponujesz legalnym monopolem na zarabianie na twoim pomyśle. Czyli utrzymujesz swoją przewagę konkurencyjną.

Patentem powinieneś się chwalić. Konkurencja mocno się zastanowi, czy warto kopiować Twój pomysł, wiedząc, że masz w ręku tak silne narzędzie prawne do walki z naruszycielami. Poza tym dla każdej firmy patent to dodatkowy prestiż. Łatwiej dzięki temu pozyskać inwestorów.

Jeśli już ktoś będzie wykorzystywał Twój wynalazek, to w razie sporu on będzie musiał udowodnić, że nie łamie prawa. Znalezienie dowodów, które pozwolą unieważnić patent, wcale nie jest proste. Poza tym możesz zażądać odszkodowania za nieuprawnione wykorzystanie wynalazku.

Co się stanie, jeżeli swoje rozwiązanie ujawnisz światu, ale nie zgłosisz go do opatentowania? Taki wynalazek wchodzi w stan techniki i każdy może z niego legalnie korzystać. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Niestety, ale ubieganie się o patent po kilku latach sprzedaży danego przedmiotu jest niemożliwe. Gdyby Ci się to jednak udało, to konkurencja łatwo taki patent unieważni. 

Jak uzyskać patent na wynalazek?

Procedura uzyskiwania patentu na wynalazek jest skomplikowana. Największe wyzwanie stanowi opracowanie dobrego opisu patentowego. To od niego zależy czy Twój patent konkurencja obejdzie łatwo czy wręcz przeciwnie – zwiążesz nim jej dłonie. Od strony formalnej możesz uzyskać patent nawet na słaby opis, ale wtedy ochrona będzie iluzoryczna.

Wynalazek możesz opatentować na terenie Polski, Europy lub wybranej wiązki krajów świata. W te dwie ostatnie procedury możesz wejść tylko, jeżeli od zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Żeby uniknąć tych problemów, warto zlecić wszelkie formalności rzecznikowi patentowemu. To eliminuje wszystkie powyższe ryzyka i zwiększa dość wyraźnie szanse na pozytywne przejście całej procedury. Wszystko jednak finalnie zależy od tego, czy Twoje rozwiązanie spełnia wymogi, które stawia prawo.

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial