Co to jest wideostorytelling?

Co to jest wideostorytelling?
Jakie czynniki wpływają na status dobrego wideostorytellingu?
Co z narracją?
Ekspresja gry aktorskiej i muzyka w wideostorytellingu

POSŁUCHAJ jeśli nie masz czasu na czytanie

Co to jest wideostorytelling?

Co to jest wideostorytelling? W odpowiedzi na jakie potrzeby przeciętnych konsumentów powstał? W dziedzinie marketingu bezsprzecznie dotarliśmy do punktu, w którym mamy do dyspozycji całą masę narzędzi i możliwości, pozwalających na skupienie uwagi potencjalnego klienta. Niezależnie od branży, jaką się zajmujemy, naszym zadaniem jest jedno – zdobyć klienta i przekonać go, że to właśnie z usług czy produktów naszej firmy powinien skorzystać. Obecnie, w dobie kryzysu słowa pisanego, na uwagę człowieka najlepiej oddziałuje wideoreklama, którą cechują takie elementy jak:

 • dobrze dobrana muzyka;
 • krótka narracja lub trafne i przemyślane hasła reklamowe (wypowiadane z przyjazną dla ucha intonacją);
 • przykuwający uwagę ruchomy obraz w adekwatnych do treści reklamy kolorach.

Powyższe atrybuty reklamy są bardzo popularne. Przykładem realizacji wymienionych cech są wideoreklamy telewizyjne, wideokatalogi i wideoposty na social media.

Przeczytaj tekst: Videoposty i posty animowane królują w marketingu

Obok tych narzędzi wideomarketingu, coraz większą popularnością cieszy się także wideostorytelling. Jak zdefiniujemy tę enigmatyczną nazwę? Jest zbitką obcych słów:

 • video (łac. patrzyć),
 • story (ang. historia, opowiadanie),
 • telling (ang. czasownik: opowiadać w czasie teraźniejszym).

Powyższe zestawienie tłumaczeń poszczególnych słów jest dość klarowną wskazówką odnośnie do wyjaśnienia czym jest wideostorytelling. Jest zatem narracją pewnej historii, którą mamy jedocześnie zwizualizowaną przy pomocy zaangażowanych ludzi – m. in. aktorów, ale można go stworzyć w różnych technikach, chociażby w formie animacji.

wideomarketing

Jakie czynniki wpływają na status dobrego wideostorytellingu?

Wideostorytelling jest narracją, będącą wykładnią przedstawienia np. idei naszej działalności, usług lub produktów. By dobrze opowiedzieć historię o firmie, produkcie lub by dobrze przedstawić markę, musimy poprowadzić widza przez przemyślane treści, ujęte w piękną narrację. Narracja ta powinna silnie oddziaływać na emocje odbiorcy i sprawić, by widz odbierał przedstawione treści jako coś słusznego, satysfakcjonującego i pożądanego. Człowiek wciągnięty w fabułę jest bardziej podatny na chęć posiadania produktu lub skorzystania z prezentowanej usługi.

Jeśli naszym celem jest stworzenie dobrego wideostorytelingu, musimy najpierw stworzyć scenariusz i zaplanować strategię nagrań.  W tym celu powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:

 • w jakiej technice zostanie stworzony wideostorytelling (nagranie wideo, animacja itp.)?
 • do jakiej grupy ludzi chcemy trafić najbardziej naszym wideostorytellingiem i dlaczego?
 • jaką historię chcemy opowiedzieć?
 • w jakim celu chcemy przekazać fabułę widzom i jaki ma mieć na nich wpływ?
 • jeśli są to nagrania z udziałem aktorów, to jacy ludzie wystąpić powinni w fabule?
 • w jakiej scenerii powinno odbyć się nagranie? Czy istotna jest tu pora dnia lub roku?
 • gdzie powinniśmy umieszczać nasz wideostorytelling?

Po rozważeniu odpowiedzi na powyższe pytania z pewnością będziemy potrafili stworzyć strategię na najbliższe działania związane z nagraniem wideostorytelingu. Co istotne, w porównaniu do wspomnianych powyżej wideokatalogów i wideopostów, omawianą formę wideo charakteryzuje nieograniczony czas trwania nagrania, nawet do kilkudziesięciu minut!

Przeczytaj tekst: Wideokatalogi i wideoposty na social media oraz wideobilbordy

Dlaczego? By wyzwolić pożądane emocje w potencjalnym widzu musimy zaoferować mu dawkę ciekawej i wyzwalającą empatię historię. Historii wyzwalającej emocje nie da się opowiedzieć w kilka chwil, zatem musimy poświęcić na nagranie sporo czasu.

Co z narracją?

Nagrywając wideostorytelling, musimy dobrze przemyśleć narrację. To element niemalże decydujący o jakości wideostorytellingu. To, że długość narracji nie ma znaczenia, już zaznaczyliśmy. Istotne są też, język i poetyka w jakiej utrzymujemy narrację, aby była naturalna i zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy, zarówno na płaszczyźnie leksyki, jak i frazeologii. Warto tez zadbać o to, by intonacja i barwa głosu narratora, była adekwatna do fabuły i treści nagrania. Czasem pożądany jest patos, innym razem wręcz odwrotnie: komizm lub infantylizm. Zadbajmy o adekwatność na tej płaszczyźnie, ponieważ jego brak może spowodować trudności w zrozumieniu naszych intencji, a tym samym niepożądany odbiór lub wręcz niezrozumienie przez odbiorców naszego materiału. Uogólniając, narracja powinna wywoływać odpowiednie do zamierzonych emocje.

Ekspresja gry aktorskiej i muzyka w wideostorytellingu

Jeśli chcemy by nasz materiał reklamowy przyniósł korzystne efekty, to warto poświęcić sporo czasu i uwagi na wybór odpowiedniej, formy, techniki, tzn. pasującej do naszej fabuły i narracji muzyki. Obok narracji to właśnie muzyka potrafi uruchomić u odbiorcy pożądane emocje. Warto też dostosować poziom głośności do narracji, tak by nie zagłuszała jej, a dodawała uroku.  Jeśli nie będzie to animacja, a standardowe nagranie z aktorami, to pomyślmy również o aktorach i wdróżmy starannie w tematykę oraz cel naszego wideostorytellingu. Nieuświadomiony do końca aktor, nie będzie w stanie należycie odegrać swojej roli. Używając w omawianym zagadnieniu epitetu ,,gra aktorska”, mamy tu oczywiście na uwadze nie dialogi, nie monologi, a ekspresję ruchów, mimikę i wczucie się w sytuację, w jakiej zostaje umiejscowiony.

Reasumując, by wideostorytelling wypadł dobrze i spełnił swój cel, zadbajmy o właściwą scenerię, adekwatną do tego narrację, grę aktorską, wywołanie emocji u widza i muzykę. Pamiętajmy też o tym, że wideostorytelling jest tym rodzajem nagrania, które może mieć nieograniczony limit czasu. Najważniejsze, aby przedstawiona historia porywała widzów i wpływała na ich emocje.

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial