Jak robić testy AB w reklamach na Facebook?

1. Gdzie tworzymy testy A/B na Facebook?
2. Jak stworzyć test porównawczy A/B na Facebook?
3. Ile czasu powinien trwać test porównawczy A/B?

Jak robić testy AB w reklamach na Facebook? Testy A/B to nic innego jak testy porównawcze naszych reklam, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą kampanię reklamową w social mediach i wycisnąć z niej jak najwięcej. W testach A/B modyfikujemy zmienne takie jak umiejscowienie, materiał reklamowy, grupa odbiorców, a wszystko po to, aby dowiedzieć się, która z naszych strategii jest skuteczniejsza.

Możemy przetestować grupy odbiorców, np. która grupa docelowa reaguje lepiej na nasze reklamy? Możemy też wykonać test A/B kreacji reklamowej i sprawdzić, która z nich jest bardziej interesująca dla użytkowników. Test A/B pozwala szybko porównać obie strategie, ukazując nam, która z nich sprawdza się lepiej. W testach A/B budżet reklamowy dzielony jest na dwie równe części, a to pozwala nam zmierzyć skuteczność każdej strategii na podstawie kosztu uzyskania wyniku lub wzrostu kosztu pojedynczej konwersji z wyłączeniem.

Gdzie tworzymy testy A/B na Facebook?

Test A/B można utworzyć w narzędziu Menedżer reklam lub w narzędziu Eksperymenty. Po zakończeniu testu A/B utworzonego w Menedżerze reklam, wynik naszego testu będzie dostępny również w narzędziu Eksperymenty. Należy jednak pamiętać, że jeśli wcześniej nie tworzyliśmy reklam za pomocą Menedżera reklam, to najpierw będziemy musieli go skonfigurować. Konfiguracja nie powinna jednak przysporzyć żadnych problemów.

Jak robić testy AB w reklamach na Facebook

Jak stworzyć test porównawczy A/B na Facebook?

W Menadżerze reklam tworzymy nową kampanię (możemy ja nazwać Test A/B). Najpierw wybieramy cel naszej kampanii i do wyboru mamy 3 główne segmenty, w których wybieramy nasz cel:

1.Świadomość

 • rozpoznawalność marki
 • zasięg

2.Działania

 • ruch
 • aktywność
 • instalacje aplikacji
 • wyświetlenia filmu
 • pozyskiwanie kontaktów
 • wiadomości

3.Konwersja

 • konwersja
 • sprzedaż z katalogu
 • ruch w firmie
Jak robić testy AB w reklamach na Facebook

W każdym teście porównawczym możemy wybrać jedną z dostępnych zmiennych:

 1. Materiał reklamowy – pozwala sprawdzić, które obrazy, filmy, teksty, nagłówki lub przyciski są najefektywniejsze
 2. Optymalizacja wyświetlenia – pozwala optymalizować zestaw reklam pod kątem konwersji, kliknięć linku lub wyświetleń strony docelowej
 3. Grupa odbiorców – ta zmienna pozwala sprawdzić jakie typy osób są najbardziej zainteresowane naszą reklamą
 4. Umiejscowienie – pokazuje nam, gdzie najlepiej działa nasza reklama: na komputerze, na urządzeniach mobilnych, w automatycznych umiejscowieniach czy w standardowych

Kolejne etapy tworzenia reklamy odbywają się według standardowego schematu tworzenia reklam.

UWAGA! Tworząc nową kampanię wraz z nową grupą docelową, system nie wskaże nam wyboru zmiennych na samym początku tworzenia testu w reklamie. Po zaznaczeniu opcji utworzenia testu A/B wyskoczy nam jedynie komunikat jak na poniższym obrazie: „Ta kampania to wersja A w Twoim teście A/B. Kontynuuj konfigurację kampanii. Po opublikowaniu możesz utworzyć kolejne wersje do testu.” W takim przypadku musimy ukończyć publikację reklamy, a następnie utworzyć nowe wersje reklamy do naszego testu A/B.

Ile czasu powinien trwać test porównawczy A/B?

Według rekomendacji serwisu Facebook, testy porównawcze powinny trwać co najmniej 4 dni, ale wg. naszych doświadczeń, najbardziej optymalny czas trwania testu to 4-8 dni.

UWAGA! Jeżeli test już się rozpoczął, to nie można dokonywać zmian w ustawieniach reklamy. Zatem zanim uruchomisz testy A/B, to najpierw dobrze zaplanuj swoją kampanię.

Dodaj komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial